2014_Evidencia_standartov_kvality_za_oblast_teplo

2015_Evidencia_standartov_kvality_za_oblast_teplo

AFM_-_SK_Dodavka_XLS_2013

AFM_-_SK_Dodavka_XLS_2014_1_udaje_o_AFM

AFM_-_SK_Dodavka_XLS_2014_2_vyhodnotenie_standartov-P8

AFM_-_SK_Dodavka_XLS_2014_3_evidencia_udalosti

AFM_-_SK_Dodavka_XLS_2014_4_kompenzacne_platby

AFM_URSO_web

AFM-SK_Distribucia_XLS_2014_1_udaje_o_AFM

AFM-SK_Distribucia_XLS_2014_2_vyhodnotenie_standartov_kvality

AFM-SK_Distribucia_XLS_2014_3_evidencia_udalosti

AFM-SK_Distribucia_XLS_2014_4_kompenzacne_platby

Aktiva___pasiva_2012_Priloha_c_11__tab.61_63_64

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p13_AFM_2012_1

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p13_AFM_2012_2

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p13_AFM_2012_3

DistEE_Vyhl_315-2008_p06_AFM_2012

DodEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p08_AFM_2012_1

DodEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p08_AFM_2012_2

DistEE_plynulost_Vyhl_315-2008_p05_AFM_2012

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p05_AFM_2012_1

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p05_AFM_2012_2

DistEE_Vyhl_315-2008_96-2011_p05_AFM_2012_3

ROZHODNUTIE_povolenie_c._2010E_0421-1.zmena_z_05.04.2012

Mnozstvo_distribuovanej_elektriny_2014_SCP__P13__P1

Mnozstvo_distribuovanej_elektriny_2015_SCP__P13__P1

Narodny_jadrovy_fond_Oznamenie_zmena_sadzby_150226

Obchodne_podmienky_AFM_110601

Predlozenie_dokladov_URSO_Martin_Standardy_kvality_elektro_2014

ROZHODNUTIE_povolenie_c._2010E_0421_z_1.12.2010

ROZHODNUTIE_povolenie_c._2010E_0421-3.zmena_z_19.02.2015

ROZHODNUTIE_povolenie_c._2012T_0485_z_12.10.2012

ROZHODNUTIE_povolenie_c._2012T_0485-1.zmena_z_24.02.2015

Skutocne_naklady_fixnych_nakladov_2013_-_P13

Skutocne_naklady_fixnych_nakladov_2014_-_P14

Skutocne_naklady_fixnych_nakladov_2015_-_P14

Skutocne_naklady_na_vyrobu_a_dodavku_tepla_2013-P12

Skutocne_naklady_na_vyrobu_a_dodavku_tepla_2014

Skutocne_naklady_na_vyrobu_a_dodavku_tepla_2015-P13

URSO_Martin_AFM_DiE_17-02-2013

URSO_Martin_AFM_DoE_17-02-2013

URSO_Prevadzkovy_poriadok_MDS-AFM_110715

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2012_SCP

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2013_P13

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2011_SCP

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2012_P13

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2014_P13

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2015_P13

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2015_SCP

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2016_P13__P1

URSO_Rozhodnutie_cena_distribucia_2016_SCP

URSO_Rozhodnutie_cena_dodavka_MP_2013

URSO_Rozhodnutie_cena_dodavka_MP_2014

URSO_Rozhodnutie_cena_dodavka_MP_2015

URSO_Rozhodnutie_cena_tepla_2013

ELEKTRINA dodávka – ŠK_2019

TEPLO – ŠK_2019

ELEKTRINA distribúcia – ŠK_2019

AFM_Dodané a distribuované množstvo elektriny_2016-2018

ELEKTRINA distribucia – ŠK_2015

ELEKTRINA distribucia – ŠK_2016

ELEKTRINA distribucia – ŠK_2017

ELEKTRINA distribúcia – ŠK_2018

ELEKTRINA distribúcia – ŠK_2019

ELEKTRINA dodavka – ŠK_2015

ELEKTRINA dodavka – ŠK_2016

ELEKTRINA dodavka – ŠK_2017

ELEKTRINA dodávka – ŠK_2018

ELEKTRINA dodávka – ŠK_2019

Mnozstvo_dodanej_elektriny_2014_SCP__P13__P1

povolenie elektroenergetika 2010E 0421-4.zmena

povolenie teplo 0485-3.zmena

Rozhodnutie distribucia elektriny_2018_E_DIS_ALFA_FACILITY_MANAGEMENT_BA

Rozhodnutie distribucia elektriny_2018_E_DIS_ALFA_FACILITY_MANAGEMENT_MT

Rozhodnutie distribucia elektriny_2019_E_ALFA_FACILITY_MANAGEMENT_BA

TEPLO – ŠK_2019

Rozhodnutie distribucia elektriny_2019_E_ALFA_FACILITY_MANAGEMENT_MT

Rozhodnutie teplo 2015_Rozhodnutie Teplo BA

Rozhodnutie teplo 2017-Rozhodnutie teplo BA

Rozhodnutie teplo 2019_01702017T – BA

Rozhodnutie teplo 2019_01812019T – MT

URSO_Rozhodnutie_cena_tepla_2014

URSO_Rozhodnutie_cena_tepla_2015

URSO_Rozhodnutie_Pravidla_rozvrhovania_aktiv__pasiv__nakladov__vynosov__odpisovania_2012

URSO_Tarify_pre_OKTE_2014

URSO_Tarify_pre_OKTE_2014_TPS

URSO_Tarify_pre_OKTE_2015-16

Vseobecny_cennik_dodavka_elektriny_AFM_2014

TEPLO – ŠK_2016

TEPLO – ŠK_2017

TEPLO – ŠK_2018

TEPLO – ŠK_2019