Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Hulladékkezelési Kisokos a Logisztikai, Ipari Bérlemények és Irodaházak Számára

Kedves bérlők!
Új, az energiaigények mintegy 25%-át fedező napelemes rendszert kapott Martin legnagyobb bevásárlóközpontja, a Tulip..

1. A hulladékhierarchia betartása

Kövesse az alábbi sorrendet a hulladékkezeléshez:

 1. Megelőzés: Törekedjenek a hulladék keletkezésének minimalizálására.
  • Rendszeresen ellenőrizzék a beszerzési folyamatokat, hogy elkerüljék a felesleges anyagok vásárlását. Alkalmazzanak digitális megoldásokat a papíralapú dokumentumok helyett.
 2. Újrafelhasználás: Használják újra a raktári és ipari eszközöket és berendezéseket.
  • Szervezzenek belső csererendszert a már nem használt, de még működőképes eszközök újrahasználatára más részlegekben vagy irodákban.
 3. Újrahasznosítás: Gyűjtsék szelektíven az újrahasznosítható anyagokat.
  • Helyezzenek el jól látható jelzéseket és gyűjtőedényeket az újrahasznosítható anyagok számára, és oktassák a munkavállalókat az anyagok megfelelő szétválasztásáról.
 4. Egyéb hasznosítás: Pl. energiatermelés.
  • Vizsgálják meg a hulladékok energiahasznosításának lehetőségeit, például a biológiai lebontásra alkalmas hulladékok komposztálását vagy energia előállítását.
 5. Ártalmatlanítás: Csak ha nincs más lehetőség.
  • Csak a legvégső esetben szállíttassák a hulladékot ártalmatlanításra, biztosítva, hogy minden más lehetőséget kimerítettek.

2. Szelektív hulladékgyűjtés

Kérjük, biztosítsák a hulladékok szelektív gyűjtését:

 • Papír és kartonBiztosítsanak külön gyűjtőedényeket a különböző típusú papírhulladékok számára, például fehér papír, újságpapír, karton stb.
  • Biztosítson külön tárolókat a különböző típusú papírhulladékoknak, például a fehér papírnak, az újságpapírnak és a kartonnak.
 • Műanyag: Külön gyűjtőedényekben.
  • Különítsék el a különböző műanyagfajtákat (pl. PET, HDPE), és tájékoztassák a dolgozókat a műanyagok újrahasznosításának fontosságáról.
 • Üveg: Külön gyűjtőedényekben.
  • Biztosítsanak színenként külön gyűjtőedényeket (pl. átlátszó, zöld, barna üveg), hogy megkönnyítsék az újrahasznosítást.
 • Fémek: Külön gyűjtőedényekben.
  • Gyűjtsék külön az alumíniumot és a vastartalmú fémeket, és szervezzenek rendszeres elszállítást az újrahasznosító üzemekbe.
 • Elektromos és elektronikai hulladék (WEEE): Használjon speciális tárolókat.
  • Helyezzenek el speciális konténereket az elektronikai hulladékok számára, és biztosítsák, hogy ezek a hulladékok ne kerüljenek a kommunális szemétbe.
 • Veszélyes hulladékok: pl. akkumulátorok, vegyi anyagok.
  • Különítsenek el biztonságos tárolóhelyeket a veszélyes hulladékok számára, és szerződjenek szakvállalkozással azok megfelelő kezelésére és elszállítására.

3. Csomagolási hulladék

Minimalizálják a csomagolási hulladékot, és támogassák annak újrahasznosítását.

 •  Alkalmazzanak újrahasználható csomagolóanyagokat, ahol lehetséges, és válasszanak környezetbarát csomagolóanyagokat. Vegyék fontolóra a többutas csomagolási rendszerek bevezetését.

4. Elektromos és Elektronikai Hulladék (WEEE)

Biztosítsák, hogy az elhasználódott elektromos berendezések megfelelően legyenek gyűjtve és kezelve.

 •  Vezessenek nyilvántartást az elavult elektromos berendezésekről, és szervezzék meg azok rendszeres elszállítását és újrahasznosítását. Keressenek helyi elektronikai újrahasznosító partnereket.

5. Elszámolási és Jelentési Kötelezettségek

Tartsanak nyilvántartást a keletkező hulladékról, és szükség esetén tegyenek jelentést a hatóságoknak.

 •  Hozzanak létre egy belső nyilvántartási rendszert, amely rögzíti a keletkező hulladék mennyiségét és típusát, valamint az elszállítási és újrahasznosítási adatokat. Készítsenek rendszeres jelentéseket a hulladékgazdálkodási teljesítményről.

6. Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokat külön gyűjtsék, és szakvállalkozással kezeljék. Biztosítsák a megfelelő tárolást és szállítást.

 •  Gyakorlati tanács: Különítsenek el biztonságos, jól jelzett tárolóhelyeket a veszélyes hulladékok számára. Gondoskodjanak arról, hogy a veszélyes hulladékok tárolása megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.

7. Tudatosságnövelés és Képzés

Biztosítsák, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek a hulladékgazdálkodási szabályokkal és gyakorlatokkal. Tartson rendszeres képzéseket a hulladék megfelelő kezeléséről.

 •  Gyakorlati tanács: Szervezzenek rendszeres oktatásokat és workshopokat a munkavállalók számára a hulladékgazdálkodási eljárásokról és környezetvédelmi tudatosságról. Készítsenek és tegyenek elérhetővé informatív plakátokat és útmutatókat a hulladékkezelési pontoknál.

8.Együttműködés a Központ Üzemeltetőjével

Kérjük, működjenek együtt velünk, hogy a hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyak legyenek és megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek.

 •  Gyakorlati tanács: Tartsanak rendszeres egyeztetéseket az üzemeltetőkkel a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztéséről. Osszák meg tapasztalataikat és javaslataikat az üzemeltetőkkel a hatékonyság növelése érdekében.

Köszönjük együttműködésüket és hozzájárulásukat a környezetvédelemhez!

Üdvözlettel, ALFA Group

Ez a dokumentum részletes és gyakorlati útmutatást nyújt a logisztikai központokban és ipari parkokban működő vállalatok számára a hulladék hatékony és fenntartható kezeléséhez.

hu_HUHungarian