Alfa11 Indutrial Park Office

SPOLOČNOSŤ ALFA GROUP AKO PARTNER PRE MALOOBCHOD

Alfa11 Industrial Office

Logisticky výhodná lokalita parku budovy Alfa Kőérberki Office v blízkosti diaľnic M1 a M7 ponúka flexibilné priestory pre kancelárie a sklady.

V bezprostrednom okolí sa nachádza súkromná letecká základňa. Medzi najväčšie plusy patrí úchvatná panoráma a okolitá zeleň, čo z tejto budovy robí všestrannú lokalitu pre vašu spoločnosť.

K dispozícii máme 3 kancelárske a 5 priemyselných typov budov.

Navyše ponúkame aj nasledujúce služby Alfa Group Facility-Management:

  • 24-hodinovú recepciu
  • klimatizované kancelárie (voliteľné)
  • 2 osobné výťahy a 1 nákladný výťah
  • bufet s vareným jedlom

a rôzne ďalšie..

Ak si budete priať, môžeme vám poskytnúť aj server a službu Storage Solutions.

Zamýšľané použitie: kancelárske priestory, sklad.

Prenajímaná plocha: 15 – 430 m2

Tamás Majoros

Tamás Majoros

VYDAVATEĽ

Kancelária

Vyhliadka

Korzo Bratislava

Pestovatel’ská 13

HU - 821 04 Bratislava

Vyhliadka

LOG-TEC Bratislava

Pestovatel’ska 13

SK - 821 04 Bratislava

Vyhliadka

Alfa Office Center

Victor Hugo 11-13

HU - Budapest

Vyhliadka

Alfa Csányi Office

Csányi László u. 34

HU - 1043 Budapest

Vyhliadka

Alfa11 Industrial Park Office

Repülőtéri út 2/A - 2/B

HU - 1112 Budapest

Vyhliadka

KORZO Budaörs

Építők útja 2

HU - 2040 Budaörs