Alfa11 industrial park logistics

SPOLOČNOSŤ ALFA GROUP AKO PARTNER PRE MALOOBCHOD

Alfa11 industrial park logistics

Logisticky výhodná lokalita Alfa 11 v blízkosti diaľnic M1 a M7 ponúka flexibilné priestory pre kancelárie a sklady. Sme v Budapešti, no v priemyselnej zóne neobmedzených možností.

V bezprostrednom okolí sa nachádza súkromná letecká základňa. Medzi najväčšie plusy patrí úchvatná panoráma a okolitá zeleň, čo z tejto budovy robí všestrannú lokalitu pre vašu spoločnosť.

Navyše ponúkame aj nasledujúce služby Alfa Group Facility-Management:

 • 24-hodinovú recepciu
 • klimatizované kancelárie (ak je to možné)
 • 2 osobné výťahy a 1 nákladný výťah
 • bufet s vareným jedlom
 • kamerový dohľad na mieste

Sklady:

K dispozícii máme 2 kancelárske a 4 priemyselné typy budov. Úsporná prevádzka je podporovaná 1 novým a 2 úplne renovovanými skladmi (geotermálne vykurovanie a chladenie).

Táto lokalita je atraktívna pre všetky typy firiem.

Oblasť disponuje 2 vchodmi a získavame povolenie na zapísanie ďalšej samostatnej brány výlučne pre kamióny.

Nájomníci majú pridelené parkovacie miesta so samostatnou zónou pre návštevníkov. 200 povrchových parkovacích miest zabezpečí pohodlie nájomníkov a ich zákazníkov.

Vieme vám ponúknuť kancelárie s rozlohou od 15 m2 až do 800 m2.

Úložný priestor s rozlohou od 50 m2 až do 2000 m2.

Geotermálne vykurovanie a chladenie vám pomôže so „šetrnosťou voči životnému prostrediu“ a efektívnosťou nákladov. Už teraz pracujeme na projekte solárnych panelov a ich umiestnení na strechy, v prípadoch kde to bude možné.

Služby:

Pre pohodlie našich nájomníkov sú v budove k dispozícii nasledujúce služby:

 • 24-hodinová recepcia (kamerový dohľad)
 • klimatizované kancelárske priestory (voliteľné)
 • dva osobné výťahy a jeden nákladný (platí iba pre kancelársku budovu a budovu C)
 • bufet (Wi-Fi sieť zadarmo)
 • interná správa
 • miesto pre logo spoločnosti pri hlavnom vchode
 • dokovacie brány a rampy
 • geotermálne vykurovanie/chladenie

Tamás Majoros

vydavateľ

sklady

View

Alfa11 Industrial Park Logistics

Repülőtéri út 2/A - 2/B

HU - 1112 Budapest

View

Alfa Airport Logistic

Akadály utca 15

HU - 1183 Budapest

View

Airport Center

Szent László u. 2

HU - 1185 Budapest

View

LOG-TEC BRATISLAVA

Pestovatel’ska 13

SK - 821 04 Bratislava