Korzo Budaörs

ALFA GROUP AKO VÁŠ PARTNER PRE MALÉ OBCHODY

Korzó budaörs

Na základe prieskumu trhu a skúseností sme určili vnútornú úžitkovú podlahovú plochu obchodov v rozsahu, v ktorom kompletne napĺňa potreby používateľov.

Naše obchodné jednotky sme vytvorili predovšetkým pre spoločnosti, ktoré zvažujú využitie obchodného priestoru s rozlohou od 200 m2 až do 1500 m2.

Naše obchody sú navrhnuté v súlade s našimi vnútornými architektonickými návrhmi a schopnosťami tak, aby ich dokázal využiť každý účastník trhu.

Väčšina našich obchodných jednotiek má úsporne vyriešený vchod, čo zjednodušilo prepravu aj pre zákazníkov s veľkoobchodnou logistikou.

Hlavnou politikou našej spoločnosti je maximálne uspokojenie potrieb nájomníkov prostredníctvom individuálneho posúdenia.

Celkovo je v budove AB k dispozícii 1800 m2 a v budove D 9100 m2 čistej plochy na prenájom.

Adresa/poloha:

2040 Budaörs, Építők útja 2

Pre podrobnejšie informácie

Anna Fülöp

vydavateľ

maloobchodné

Vyhliadka

Korzó Budaörs

Építők útja 2

HU - 2040 Budaörs

Vyhliadka

Korzo Bratislava

Pestovatel’ská 13

HU - 821 04 Bratislavat

Vyhliadka

Tulip Center Martin

OC Tulpe, Pltníky 2

SK - 036 01 Martin